Dịch vụ thiết kế đồ họa cho cá nhân và doanh nghiệp

Duy IS

Xin chào, tôi lên là Nguyễn Bảo Duy. Tôi là một nhà thiết kế đồ họa tự do cho doanh nghiệp và nhiều thương hiệu nhãn hàng. Tôi đến đây để sẵn sàng phục vụ bạn!

My name is Duy. I am a Freelance Graphic Designer. I’m Expert in Photoshop editing & Graphic Design related work. I have a strong portfolio. First of all, you can check my portfolio. If you like my previous work then you can hire me.

Video synthesis of my designs recently:

Contact – Liên hệ:
Kênh Youtube về các sản phẩm trong nướcngoài nước:
https://www.youtube.com/channel/UCNSS2jNgubpy918JENVl-YA
Instagram: https://www.instagram.com/creatorhapp…
Facebook: https://www.facebook.com/CreatHappyLife
Pinterest: https://www.pinterest.com/CreatorHapp…

Features (Thỏa mãn yêu cầu):
✔ 100% High-Quality design
✔ 24 Hours Express Delivery
✔ Unlimited revisions until you’re Happy
✔ High-quality (300dpi) JPEG, PDF,PNG files
✔ Professional customer service and 24 hrs availability
✔ Full pack of .PSD, .JPG .PDF. PNG. along with all fonts

My Services (Danh sách thiết kế của tôi):
✔ Logo – Thương hiệu
✔ Flyer – Tờ phát
✔ Brochure (Bi-fold or Tri-Fold) – Bìa sản phẩm (sách, báo, biển hiệu quảng cáo,…)
✔ Post Cards
✔ Business Card – Thẻ cá nhân, doanh nghiệp,…
✔Banners
✔Social Media (Facebook, G+, YouTube, Twitter, etc) Covers + any other graphic design (bạn có thể xem trên kênh Youtube và yêu cầu tôi)

If you have any question, please feel free to contact me on my profile. I serve for you. Thank you!
_ Bạn cứ liên hệ tôi khi cần, tôi phục vụ cho bạn! Cảm ơn bạn.

Số điện thoại liên hệ cá nhân: 0842170196
Zalo của tôi: 0842170196